Ana Sayfa

 ALAGAN ALPLIK

 Alagan, Türkçe bir sözcük olup, fatih, fetheden demektir. Sayokan' da bir eğitim programının adıdır. Bagatur (Kahramanlık) oyunlarına, yarışmalarına katılmak isteyen alplar bu eğitim programına katılırlar. Bu eğitim programı uzun, uzun olduğu kadar yorucu, psikolojik ve fiziksel dayanıklılık eşiğini artıran bir eğitim programıdır. Çünkü Sayokan maçları vuruşlu olup, yere serme kurallarına göre tasarlanmıştır. Acıya dayanıklılık eşiğinin yüksek olması gerektiği kadar atağa atakla (Çapına-çapın) karşılık verebilme kabiliyetinin de yüksek olması gerekir.

  Sayokan maçlarında vücut koruyucu, kask gibi koruyucu malzemeler kullanılmaz. Bundan dolayı Sayokan maçlarına hazırlayan ALAGAN ALPLIK PROGRAMI ayakta kalabilme anlayışı üzerine dayalı fiziksel, teknik ve psikolojik eğitimi içermektedir.

  Alagan Alplık Eğitim programına başlama yaşı 9, Sayokan' maçlarına girme yaşı ise 11' dir. Sayokan Bagatur oyunlarında 3 yarışma kategorisi bulunmaktadır. Bunlar URUŞ (vuruş) OYUNLARI (maç), TOLA OYUNLARI (Form) ve KÜN-EKİ OYUNLARI (Güneş ve ayın birbiriyle uyumlu görseli)' dır.

  Uruş Oyunlarında;
 1 - Bala Uruş Oyunları, iki kategoride yapılır. Çayan Bala uruşları, 11-13 yaş, Ediz Bala uruşları 14-15 yaş çocuklar arasında düzenlenir.
 2 - Genel uruş oyunları, 3 kategoride yapılır. Baş Boyu (Baturalp) uruşları, 21-35 yaş, Orta Boy (Konuralp) 18-20 yaş, Ayak Boyu (Gençalp) 16-17 yaş gençler arasında düzenlenir.

 Tola Oyunları, Çayan Bala Tola, Bala Tola, Ediz Bala, Saltuk Tola olmak üzere yaşlarına göre 4 kategoride yarışlar düzenlenir. Ayrıca, Basagar Eğitim programına dahil olmuş orta yaş ve üzeri insanlarımızın gençlere, çocuklarına örnek teşkil etmesi amacıyla onlara yönelik olarak, Tonka Tayçu ve Törke Tayçu oyunları da tasarlanmıştır.

 Kün-Eki (Güneş ve Eşi) Oyunları da, Bala Kün-Eki ve Saltuk Kün-Eki olmak üzere yaşlarına göre iki kategoride düzenlenir.

 Tola ve Kün-Eki oyunlarına ALKIŞ (dua) ile başlanır. İki el nizami olarak gökyüzüne açılır, belirlenen süre kadar bekledikten sonra Tola'ya veya Kün-Eki' ne başlanır. Alkışın anlamı şudur. "Rabbim sensin. Her şeyi en güzel ve doğru yapan sensin. Herkese çalıştığı kadarını verirsin. Ben de çalıştığım kadarıyla yüzleşeceğim. Muhakkak ki en iyi hazırlanan kazanır."

 Alkış aynı zamanda Sayokan'ın inanç öğretisini de ortaya koyan bir özettir.

 Alagan Alplık Eğitim programında 7 kapı vardır. Her kapının bir anlamı, anlamının kişiye sirayet etmesi söz konusudur. her alp içinde bulunduğu kapının anlamını bilmeli, davranış ve sözlerini kapının anlamına göre disiplin etmelidir. Bu kapılar;
 

1 MANAY  KAPISI Sayokan'a giriş kapısıdır
2  TOY  KAPISI  Acemilik kapısıdır.
3 KUNT KAPISI Dayanıklılık ve Sadelik kapısı.
4 MAMAK KAPISI  Sakinlik ve özüne dönüş kapısıdır. 
5 KAZAN KAPISI Kazanç, kazanım kapısı. Teknik kapasiteyi görmeye başlama, uygulamada ustalığa giden yola giriş...
6  BAYDAR KAPISI Zenginlik, liyakat ve egemenlik kapısı.
7 NOGAY KAPISI

Azade, serbestlik kapısı.  Savtur töreni ile Nogay kapısından çıkar. Artık Sayokan'a devam etme, etmeme serbestliğine sahiptir. Bu kapılardan geçemeyen kişi, "Talutay" ve "Aybar"  veya üst sekmenlere ilerleyemez. 

 Bu kapıların kuşak karşılıkları sıradüzen (Hiyerarşi) sayfasında gösterilmiştir.

 Bu sayfada geçen kavramların anlamları;
 ÇAYAN:
Dövülmemiş dövme demir, işlenmemiş ham demir.
 
EDİZ: Her şeyin yükseği, yükseklik.
 SALTUK:
Serbest bırakılmış, azade / Hürriyetine kavuşmuş eski köle / Başına buyruk, bağımsız.
 
TAYÇU: 1- Mürşit, yol gösteren 2- Hami, koruyucu
 
TOLA:  Dolu, içi boş olmayan. “Dolu” veya “Tolu” sözcüklerinin türetildiği en eski sözcük.
 
TONKA (Tunga):1- Asya kaplanı 2- iri,büyük,gösterişli
 TÖRKE: İtibar, baş köşe.