Ana Sayfa

 ALAGAN ALPLIK

 Alagan, Türkçe bir sözcük olup, fatih, fetheden demektir. Sayokan' da bir eğitim programının adıdır. Bagatur (Kahramanlık) oyunlarına, yarışmalarına katılmak isteyen alplar bu eğitim programına katılırlar. Bu eğitim programı uzun, uzun olduğu kadar yorucu, psikolojik ve fiziksel dayanıklılık eşiğini artıran bir eğitim programıdır. Çünkü Sayokan maçları vuruşlu olup, yere serme kurallarına göre tasarlanmıştır. Acıya dayanıklılık eşiğinin yüksek olması gerektiği kadar atağa atakla (Çapına-çapın) karşılık verebilme kabiliyetinin de yüksek olması gerekir.

  Sayokan uruşlarının (maçlarının) Orta Boy ve Baş Boyu kategorilerinde vücut koruyucu, kask gibi koruyucu malzemeler kullanılmaz. Bundan dolayı Sayokan maçlarına hazırlayan ALAGAN ALPLIK PROGRAMI ayakta kalabilme anlayışı üzerine dayalı fiziksel, teknik ve psikolojik eğitimi içermektedir.

  Alagan Alplık Eğitim programına başlama yaşı 9, Sayokan maçlarına girme yaşı ise 11' dir. Sayokan Bagatur oyunlarında 3 yarışma kategorisi bulunmaktadır. Bunlar URUŞ (maç) OYUNLARI, TOLA OYUNLARI (Form) ve KÜN-EKİ OYUNLARI (Güneş ve ayın birbiriyle uyumlu görseli)' dır.

 Alagan Alplık Eğitim programında 7 kapı vardır. Her kapının bir anlamı, anlamının kişiye sirayet etmesi söz konusudur. her alp içinde bulunduğu kapının anlamını bilmeli, davranış ve sözlerini kapının anlamına göre disiplin etmelidir. Bu kapılar;
 

1 MANAY  KAPISI Sayokan'a giriş kapısıdır
2  TOY  KAPISI  Acemilik kapısıdır.
3 KUNT KAPISI Dayanıklılık ve Sadelik kapısı.
4 MAMAK KAPISI  Sakinlik ve özüne dönüş kapısıdır. 
5 KAZAN KAPISI Kazanç, kazanım kapısı. Teknik kapasiteyi görmeye başlama, uygulamada ustalığa giden yola giriş...
6  BAYDAR KAPISI Zenginlik, liyakat ve egemenlik kapısı.
7 NOGAY KAPISI

Azade, serbestlik kapısı.  Savtur töreni ile Nogay kapısından çıkar. Artık Sayokan'a devam etme, etmeme serbestliğine sahiptir. Bu kapılardan geçemeyen kişi, "Talutay" ve "Aybar"  veya üst sekmenlere ilerleyemez.