Ana Sayfa

 

 SAYOKAN' IN ANLAMI NEDİR?

Sayokan, “Kaanların ve Savaşçıların Yolu” cümlesindeki sözcüklerin baş heceleri alınarak sözcük haline getirilmiştir.

   Sayokan sözcüğü kurucu tarafından Urkunca (Göktürkçe) alfabesine ve yazı kurallarına göre ele alınmış latin alfabesiyle yazılmaktadır. Şöyleki;


   SA: "Savaşçıların" sözcüğünün “SA” hecesidir. Urkunca kalın “SA” sesidir. Urkunca dil bilgisi kurallarına göre, “A” ve “E” sesleri sözcüklerin başında ve içinde kullanılmaz, sadece sözcüğün sonunda kullanılır. Bundan dolayı, bu harfin önüne bir “A” harfini koyamayız. Urkunca, soldan sağa doğru yazılan bir alfabedir.

    YO: Yolun “YO” hecesidir.


    KAAN: Kaanların, cümlesinin hecesidir. Kökenbilim (Etimolojik) olarak ele alalım, Kagan = Kağan = Kaan = Kan = Han (Özellikle Çin dilinde "Han" kullanılmıştır). Urkuncada “H” sesini veren harf veya tamga yoktur). İngilizcede ise kağan veya;han sözcükleri “KHAN” olarak yazılır ve “A” sesi biraz uzatılarak “KAAN” şeklinde söylenir. Bugün ki Moğol dilinde de çift "A" ile yazılır. Yani SAYOKAAN’ dır. Lakin ses fonetiği açısından “A” harflerinden birini kullanmayarak, SAYOKAN olarak ifade ediyoruz. Aynı Japonca “DOO” sözcüğünün, Latin alfabesine göre yazılımında “DO” olarak yazıldığı gibi.

    “Kağanların ve Savaşçıların Yolu” cümlesindeki sözcüklerden oluşturulan sözcükte, kurucu, SAYOKAN sözcüğünün ses fonetiğine dikkat etmiş, “KAN” sözcüğünü sona getirmiştir. Çünkü, Türkçemizde son hecesi “kan” ile biten bir çok isim vardır. Örneğin, SerKAN, HaKAN, OKAN, TurKAN, SoyKAN, AtaKAN, VolKAN, ÖzKAN, TarKAN, ErKAN, HürKAN, ArıKAN, GürKAN, AlKAN, EfKAN, UtKAN, DoğuKAN  gibi.

    “Kağanlar”dan Kast Edilenler Kimlerdir?

İstemi kağan (M.Ö.879) başlangıçlı tarihten itibaren, İslam öncesi Kağanlar ile İslam sonrası hakanlar, padişahlar ve günümüze kadar gelen Türk tarihinde yerini almış devlet adamları, kahramanlar kast edilmektedir.

     “Savaşçılar” Kimlerdir?
   
Kast edilen ise yukarıdaki tarihi şahsiyetlerin yanında adalet, özgürlük kısacası evrensel değerler için savaşan savaşçılardır.

   “Yol” Nedir?
      
Evrensel değerlere ve yasalara uyumlu olmak için kişinin kendisiyle savaşmasıdır. Bundan dolayı yolun adı "savaşçının yolu"
 dur. "The way of the warrior".

 Sayokan’ın Dili:

 Millî savaş sanatlarına sahip ülkeler, kendi dillerini kullanırlar. Teknik, hiyerarşik tüm kavramlar bütünü (terminoloji) savaş sanatının çıktığı ülkenin dilindedir. SAYOKAN’ın dili ise Türkçe’dir. 41 lehçeden oluşan Türkçemiz, SAYOKAN içinde kullanılmıştır; yani, Urkun Türkçesi ya da başka bir deyişle M.S. 11.yüzyıldan M.Ö. 879 yılına kadar Türkistan topraklarında konuşulan lehçelerden oluşturulmuştur.