Ana Sayfa

 BASAGAR ALPLIK

 Basagar, ağırbaşlı, mütevazi, tevazu sahibi anlamına gelir, Türkçe bir sözcüktür.  Sayokan' da 0rta yaş ve üzeri alpların katıldığı bir eğitim programıdır. Stratejik yapıya sahip olup, kendini müdafaa edebilme üzerine eğitim verir. Bu program silahlı kuvvetlerin, emniyet teşkilâtı ve güvenlik personellerinin meslekî alanda kullanılabilecekleri biçimde tasarlanmış bir eğitim programıdır.

 25 yaş ve üzeri, sağlık sorunları olmayan her kişi bu eğitime katılabilirler. Yabancı hiçbir savunma sanatı sistemlerinde kendini müdafaaya veya mesleki alanda kullanıma yönelik stratejik, müfredatı olan özel bir eğitim programı yoktur. Bu sadece SAYOKAN’a  münhasır bir özelliktir. Bu eğitim programında 3 kuşak vardır; beyaz, 4 bulung kuşak ve siyah kuşak. Siyah kuşakta en üst seviye 2.San Ediz Tuyun seviyesidir. Daha üst seviyelere çıkabilmek için yani 3. San derecesine yükselebilmek için ALAGAN ALPLIK PROGRAMI’nı bilmek ve uygulayabilir olmak gerekir.

 Basagar Programı aşağıdaki 10 Altaçu (Strateji) üzerine kurulmuştur. Ara altuçular 10 Altaçunun içerisinde yer almaktadır. Bu altaçuların oluşmasında 957 + 114 kişi test çalışmaları için gönüllü görev almışlardır. İnsanoğlunun sıra dışı durumlarda davranışları, yani doğal tepkileri  gözlenmiş, kurnazlık veya duygusallık ile ortaya konan tepkileri tespit edilmiş, tespit edilen tepkiler genel gruplandırmalar sonucunda altaçuların meydana gelmesini sağlamıştır. Bundan dolayı, gerek mesleki alanda gerekse kendini koruma alanı içinde yanılgı yüzdesi çok düşük olan bir eğitim programıdır. Bir başka özelliği ise, insanoğlunun yaratısal özelliklerine uygun, sıra dışı özellikler içermeyen teknik yapısından dolayı da sonuca ulaşma süresi çok kısadır.

   Altaçular (Stratejiler):

1 Aral Altaçu  (Strateji 1)
2 Belek Altaçu (Strateji 2)
3 Sak Altaçu (Strateji 3)
4 Ötgür Altaçu (Strateji 4)
5 Çabadak Altaçu (Strateji 5)
6 Kaçkar Altaçu (Strateji 6)
7 Kaşka Altaçu (Strateji 7)
8 Monguç Altaçu (Strateji 8)
9 Tamu Altaçu (Strateji 9)
10 Ongur Altaçu (Strateji 10)

 ALTAÇU: Strateji.