Ana Sayfa

 

 SIRADÜZEN (HİYERARŞİ)

 Sayokan' da 5 eğitimci kuru bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla, Basutçı Aybar (1.Kur), Aybar (2.Kur), Ödrüm Aybar (3.Kur), Baş Aybar(4.Kur) ve Ediz Aybar (5.Kur) dır.

 Söz konusu eğitimci kadrolarının kuşak olarak karşılıkları ise aşağıdaki gibidir.

Basutçı Aybar (1. Kur Yardımcı) En az siyah kuşak 2.San seviyesinde olmalıdır.
Aybar                    (2. Kur)   En az, Siyah Kuşak 3.San  seviyesinde olmalıdır.
Ödrüm Aybar        (3. Kur)  En az, Siyah kuşak 4.San seviyesinde olmalıdır.
Baş Aybar             (4. Kur)   En az, Siyah kuşak 6.San ve üzeri seviyede olmalıdır.
Ediz Aybar           (5. Kur)    En az, 7.San veya üzeri seviyede olmalıdır.


  Buradan anlaşılacağı gibi, siyah kuşak 2.San Ediz Tuyun'un kuşak seviyesi yükselebilir, ancak kuşak seviyesinin yükselmesi eğitimci kadrolarına da sahip olacağı anlamına gelmez. Yani eğitimci seviyelerinde yükselebilmek için eğitimci sınavlarına katılmak zorundadır. Kuşak seviyesi arttıkça, kuşak seviyesine göre eğitimci seviyesi verilmez. Örneğin eğitimci sınavlarına girmemiş bir alp, 7.San seviyesine yükselebilir, bu alp baş Aybar veya ediz Aybar demek değildir. Ama 7.San olup, Basutçı Aybar olabilir. Sonuç olarak, kuşak seviyelerine göre eğitimci sertifikası verilmez.

 Sıradüzen (Hiyerarşi) aşağıdaki gibidir.

KAPININ ADI ve UNGUNLAR ANLAMI UNGUN ÖGREDİK SÜRESİ

MANAY KAPISI

         AK KUŞAK 5.TOY
         Sayokan’a giriş, kabul kapısı.

TORALP 4 AY

TOY KAPISI

         GÖK  KUŞAK 4.TOY
        Acemilik, bilgisizlik kapısı.

TORALP 4 AY

KUNT KAPISI

         SARI KUŞAK 3.TOY
         Dayanıklılık, sadelik kapısı.

TORALP 4 AY

MAMAK KAPISI

          AL  KUŞAK 2.TOY
          Sakinlik, kendine dönüş kapısı.

TORALP 4 AY

KAZAN   KAPISI

        4 BULUNG KUŞAK 1.TOY
       Tüm fiziksel emeklerin karşılığını alma, ruhsal disiplinlerin hayata intikali kapısı

TORALP 12 Ay

Siyah Kuşak
1.KÜR

        SİYAH KUŞAK 1.KÜR
       Bu sekmenin eğitimi 12 ay sürer.4 Bulung kuşağın programları bu sekmende de devam eder. Eğer alp, 4 Bulung kuşağın bekleme süresi sonunda 18 yaşından gün almışsa direk federasyonun 1.San sınavına katılır. Bu sekmende bulunan Alp,  bu kür bitiminde 18 yaşına giriyorsa önündeki ilk 1.San sınavına girme hakkı kazanır. Eğer, bu kür eğitimi bitmeden 18 yaşına giriyorsa bu kürün bitmesini bekler, bitirdikten sonra 1.San sınavına girme hakkı kazanır. “2.Kür” sekmeni verilmez. Siyah kuşak 2.Kür bekleme süresi sonunda 18 yaşından gün almışsa 3.Kür verilmez direk 1.San sınavına girer.

TORALP 12 Ay

Siyah Kuşak
2.KÜR

         SİYAH KUŞAK 2.KÜR
         Bu sekmenin eğitimi 12 ay sürer. 4 Bulung kuşağın programları bu sekmende de devam eder. Bu sekmende bulunan Alp,  bu kür bitiminde 18 yaşına giriyorsa önündeki ilk 1.San sınavına girme hakkı kazanır. Eğer, bu kür eğitimi bitmeden 18 yaşına giriyorsa bu kürün bitmesini bekler, bitirdikten sonra 1.San sınavına girme hakkı kazanır.

TORALP 12 Ay

Siyah Kuşak
3.KÜR

         SİYAH KUŞAK 3.KÜR
        Bu sekmenin eğitimi 12 ay sürer. 4 Bulung kuşağın programları bu sekmende de devam eder. Bu sekmende bulunan Alp,  bu kür bitiminde 18 yaşına giriyorsa önündeki ilk 1.San sınavına girme hakkı kazanır. Eğer, bu kür eğitimi bitmeden 18 yaşına giriyorsa bu kürün bitmesini bekler, bitirdikten sonra 1.San sınavına girme hakkı kazanır.

TORALP 12 Ay

BAYDAR KAPISI

        SİYAH KUŞAK 1.SAN
       Zenginlik, liyakat, egemenlik kapısı.

TUYUN 2 SENE BEKLEME SÜRESİ
18 yaşında olunması şarttır.

NOGAY KAPISI

       SİYAH KUŞAK 1.SAN
       Azade, serbestlik kapısı. Tuyun olduktan sonra, Sayokan’ın fiziksel ve ruhsal disiplinleri ile donanmış olarak serbestliğe hak kazanmış olur.

TUYUN  

SİYAH KUŞAK
2.SAN

     Sayokan’ın içinde görev almayı düşünen veya aktif hakem olmayı veya ilerleyerek eğitimci kadrolarında olup Alplık Okulu açmayı ve halkayı büyütmek isteyenler..

EDİZ TUYUN 20 YAŞ
3 SENE BEKLEME SÜRESİ

SİYAH KUŞAK
3. SAN

 Eğitimci seviyesi. Her 3.san Aybar demek değildir.

TALUTAY 23 YAŞ
4 SENE BEKLEME SÜRESİ

SİYAH KUŞAK
4. SAN

 Eğitimci seviyesi. 4san Aybar demek değildir.

TALUTAY 27 YAŞ - 5 SENE BEKLEME SÜRESİ

SİYAH KUŞAK
5. SAN
     6.SAN'I HAK EDEBİLMEK İÇİN ;
SİSTEMİN TEKNİK, TAKTİK GELİŞMESİNİ SAĞLAYAN AKADEMİK TEZ HAZIRLAMAK.

 
TALUTAY 32 YAŞ
BEKLEME SÜRESİ YOKTUR.

SİYAH KUŞAK
6.SAN
 -Sayokan'a üstün hizmetler vermiş olmak.
 -İdari ve yönetimin verdiği görevleri mazeretsiz yerine getirmiş olma.
 -Sadakatine halel getirmemiş olmak,
 - Teknik liyakati üst seviyede olmak,
 -  Yabgu'nun teklifi, SDF'nin onayı ile 7.San TANYU sekmenine terfi eder.
TAYANGU BEKLEME SÜRESİ YOKTUR.

SİYAH KUŞAK
7.SAN
 - 6.San'daki koşulların devam ettirdiğinin sabit olması,
 - Bölgesinde, en az 5 alplik okulunun faaliyetini sağlamak (Bu okullar 3 yıl boyunca izlenir),
 - Ülke temsilcisiyse ülkesinde 10 okulun üyeliğini SDF ve SAF'a  gerçekleştirmek (Bu okullar 3 yıl boyunca izlenir).
 -Yabgu'nun teklifi, SDF'nin onayı ile 8.San sekmenine terfi eder.
 
Not: Okulların faaliyetten düşüp kapanmaması gerekir.
TANYU BEKLEME SÜRESİ YOKTUR.

SİYAH KUŞAK
8.SAN
  TANYU BEKLEME SÜRESİ YOKTUR.

SİYAH KUŞAK
9.SAN
  EDİZ
TANYU
BEKLEME SÜRESİ YOKTUR.

SİYAH KUŞAK
10.SAN
  YABGU SEÇİM
Tüm Talutay, Tayangu, Tanyu ve Ediz Tanyuların seçimi ile.


   Basagar Alplık Programının sıradüzeni ise aşağıdaki gibidir;
 

UNGUN BEKLEME SÜRESİ ÖGREDİK SÜRESİ

TORALP

6 AY

108 Saat bitiminde, 4 bulung kemer olur. Bu programa başlama yaşı  25 ve üzeridir. Bu yaşın altında olanlar ALPLIK PROGRAMI - A ' ya alınırlar.


TORALP 4 BULUNG

KEMER
6 AY

 4 Bulung 2.nci 108 saatlik eğitim programına tabi olur. Bu eğitim, süresinin bitiminde federasyonun Tuyun Siyah Kemer 1.San sınavına girmeye hak kazanır...Sınav için "TAKİP ÇİZELGE"sinin verilmesi ve bu çizelgenin doğru beyan edilmiş olması gerekir. Aksi taktirde sınava alınmaz...


TUYUN

SİYAH KEMER
1.SAN
2 SENE

 Tuyun 108 saatlik eğitim programına tabi olur. Bu eğitim, bekleme süresi olan 2 yıl dolmadan tamamlansa bile, bekleme süresini doldurur ve federasyonun sınavına girer, kazanırsa 2.San olur.


EDİZ TUYUN
SİYAH KEMER
2.SAN
3 SENE

 3 108 saatlik programı en iyi şekilde bilir. Federasyonun  "Aybar Yardımcılığı" sınavına girerek bu eğitim programının "Aybar Yardımcısı" olabilmesi yolu açıktır. Aybar yardımcısı olduğu taktirde bekleme süresini doldurduktan sonra, 3. San ve ardından "Aybar" sınavına girme hakkını elde eder, lakin zor bir sınavdır.  

SAYOKAN’ DA KUŞAK BODUGLARININ (Renklerinin) ANLAMI:


Batının rengi

Doğunun rengi

Güneşin rengi

Güneyin rengi

Tüm yönlerin rengi

Kuzeyin rengi

    ÖRÜNG (AK) BODUG: Geleni gerisin geri yansıtan. Ne iseniz onu karşıya yansıtırsınız. İlk kuşağın örüng (ak) olmasının anlamı budur. Gelen yeni öğrenci, kendisinde ne varsa karşıya yansıtır.

    GÖK (MAVİ) BODUG: Can, hayat ve canlılık anlamına gelir. Alpın Sayokan içinde canlılık kazanmaya başladığı dönemdir.

   SARI BODUG: Güneşi temsil eder, ancak anlam olarak ölüm ve yitirilmişliği ifade eder. Ölümü unutmamak ve ölmeden önce güzel işler yapmaya başlamak. Yani OĞUZ olma yolunda kararlı yürümek.

   AL (KIRMIZI) BODUG: Enerji anlamına gelir. Yani bio-enerji demektir. Fiziksel ve ruhsal enerjinin başlayıp yükselmeye doğru gittiği dönemdir.

   4 BULUNG BODUG: Dört bodugun tüm özelliklerinin tamamlanmaya başladığı uzun dönem.

   KARA BODUG: Emmek, içe çekmek, özümsemek. En kuvvetli ifadeyle pişmek anlamına gelir. Kişinin aldığı eğitimle yanması ve pişmeye başlaması ve ilerledikçe pişmesidir.

Ungunların anlamları;

 ÖGREDİK   : Talim, eğitim.
 SABAK : Ders.
 ALAGAN  : Fetheden, fatih
BASAGAR :  Ağır başlı, mütevazi, tevazu sahibi.
 TORALP : Eğitilmemiş yiğit.
 TUYUN : Saygın, muteber.
 TALUTAY : Seçilmiş, ulu kişi.
 AYBAR :  Ay gibi parlak, heybet, heybetlilik
 TAYANGU : Danışman bilgisine sahip, sıradışı
 TANYU : Sonsuz genişlik, olağan üstülük, hükümran
 YABGU :  Üst düzey yönetici, genel vali" demektir. Doğu komutanlarına verilen askeri bir ünvanı.