Ana Sayfa

 KÖZGÜ ve SABTUR

 Közgü veya gözgü, ayna demektir. Fiziki yapımızı görmemizi sağladığı gibi, manevi olarak kendimize bakmak, öz eleştiri yapmak için de bir aynaya gereksinim vardır. Bu ayna kendimizle yüzleşmemizi sağlar. Sayokan' daki söz konusu ayna bu aynadır.

 Gerek maddi gerekse manevi kişisel gelişmemizi bu aynaya bakarak görebilir, nerede durduğumuzu anlayabiliriz. Eksikliklerimizi ancak bu yolla tamamlayabiliriz.  

 

 KUŞAK BAĞLAMA VE SABTUR TÖRENİ

Diğer savaş sanatlarında olmayan farklı başka bir gelenekte “Kuşak Bağlama” dır. Sayokan’ da kuşak bağlamaya da anlam verilmiştir. Kuşak bele iki kez dolanarak ön tarafta bağlanır. Birinci dolama “Allah’a”, ikinci dolama “vatan ve millete”, birinci düğüm “sadakati”, ikinci düğüm ise “ilke edindim” diyerek bağlanır.

Siyah kuşak 1.San sekmen ve Tuyun ünvanına sahip alplar siyah kuşaklarını bellerine “Sabtur Töreni” ile bağlarlar. Yani ilk Közgüye katılmış toralplar, közgüde kendileriyle yüzleşme sonunda Türkistan kapısından başarıyla geçerlerse Sabtur törenine katılmaya hak kazanırlar. Bu tören alpın Nogay kapısındaki süresini doldurup, kapıdan çıkışında yapılır. Nogay kapısından (Azade, salıverme kapısı) çıkarlar.

Sabtur; SAB, söz demektir. TUR ise durmak fiilinden “DUR” emridir. Sözde durmak, kararını sürdürmek, söz verip, fiil ile duruş ortaya koymak anlamına gelir. Bir uğurlama törenidir. Bir karar verme aşamasıdır. Ya SAYOKAN’dan ayrılıp hayatına devam eder ya da SAYOKAN’ ın içinde kalıp, ilerleyerek, SAYOKAN içinde kendi yeteneklerine uygun alanda hizmet vermeye karar verir.

Sabtur töreni siyah kuşak altı alplara yaptırılmaz. Sabtur töreninde alplar kuşaklarını önlerine koyar, 9 adım geri giderler. Sabtur törenini bir Aybar ve bir Baş Aybar yönetir.