Ana Sayfa

 KÖZGÜ ve SAVTUR

 Közgü veya gözgü, ayna demektir. Fiziki yapımızı görmemizi sağladığı gibi, manevi olarak kendimize bakmak, öz eleştiri yapmak için de bir aynaya gereksinim vardır. Bu ayna kendimizle yüzleşmemizi sağlar. Sayokan' daki söz konusu ayna bu aynadır.

 Gerek maddi gerekse manevi kişisel gelişmemizi bu aynaya bakarak görebilir, nerede durduğumuzu anlayabiliriz. Eksikliklerimizi ancak bu yolla tamamlayabiliriz.

 Bu aynaya iki türlü bakılır. Biri duygusal bir diğeri ise evrensel akılla. Duygusal bakıldığında ya eksiklerimizi görmezden geliriz veya eksiklerimiz için sebepler öne sürerek örtülemeye çalışırız. Bu sebepler mazeret olabilir veya bizden daha altta başkasının eksikleri üzerinden kendi eksiklerimizi örteme çabası olabilir.

 Evrensel akılla ile bakıldığında, başarıya ulaşmak için gereken tüm bilimsel, fiziksel, zihinsel hazırlıkların yapılıp yapılmadığına bakılır. Başarısızlıkta eksiklerimizi bu başlıklar altında ele alır, kendimizi düzeltiriz. Başarı varsa, daha başarılı olabilmek için hedefimizle ilgili farklı bilimsel yöntemlerden destek alırız. Sayokan alpı gevşememelidir.

 Bu iki bakış açısından duygusallık her zaman var olan bir haldir. Lakin evrensel akılla bakabilmek için öncelikle evrensel aklın ne olduğunu iyi bilmek gerekir. Sayokan aybarlarının alplarını bu doğrultuda yetiştirmesi gerekir. Alplar da aybarlarının bir anlamda közgüsüdür.

 Közgüde, 13 Geçit ve her bir geçitte geçilmesi gereken engeller vardır. sadece 13. geçit rızalaşma geçitidir.Geçitler sırasıyla şöyledir;
 1 - ŞUNYU GEÇİTİ.
 2 - ON-UYUL GEÇİTİ.
 3 - BİR-OY BİL GEÇİTİ.
 4 - AT-OY BİL GEÇİDİ.
 5 - TÜRÜK-BİL GEÇİTİ.
 6 - KUT-YAK ON GEÇİTİ.
 7 - HAZAR KAĞANLIĞI GEÇİTİ.
 8 - KARAHANLI GEÇİTİ.
 9 - SELÇUKLU GEÇİTİ.
 10-ALTINORDU GEÇİTİ.
 11-TİMUR GEÇİTİ.
 12-OSMANLI GEÇİTİ.
 13-TÜRKİSTAN GEÇİTİ (Rızalaşma geçiti).

 Türkistan geçitine gelen alpla geçitin görevlisi arasında bir rızalaşma yani mutabakat söz konusudur. Görevli alpa sonucun olumlu veya olumsuz olmasını kabul edip etmemesi sorulur. Yanıtı evrensel akılla verilirse zaten sonucu biliyordur ve kalben kabul ettiğini söyler.

 Eğer duygusal bir alpsa, sonuca edeben razı olsa da, başarısız tamamladığı közgüde başarılı olduğu inancını taşıyacak ve kendisini aklamak için çabalayacaktır. Başarılı olursa, kendisinin yeterli olduğunu düşünecek, övünç nedeni yapacak, zaten eksiklerini tamamlamak gibi de bir kaygısı olmayacaktır. Bu tür alplar közgüye bakarlar ama göremezler.

 KUŞAK BAĞLAMA VE SABTUR (SAVTUR) TÖRENİ

Diğer savaş sanatlarında olmayan farklı başka bir gelenekte “Kuşak Bağlama” dır. Sayokan’ da kuşak bağlamaya da anlam verilmiştir. Kuşak bele iki kez dolanarak ön tarafta bağlanır. Birinci dolama “Allah’a”, ikinci dolama “vatan ve millete”, birinci düğüm “sadakati”, ikinci düğüm ise “ilke edindim” diyerek bağlanır.

Siyah kuşak 1.San sekmen ve Tuyun ünvanına sahip alplar siyah kuşaklarını bellerine “Sabtur Töreni” ile bağlarlar. Yani ilk Közgüye katılmış toralplar, közgüde kendileriyle yüzleşme sonunda Türkistan kapısından başarıyla geçerlerse Sabtur törenine katılmaya hak kazanırlar. Bu tören alpın Nogay kapısındaki süresini doldurup, kapıdan çıkışında yapılır. Nogay kapısından (Azade, salıverme kapısı) çıkarlar.

Sabtur; SAB, söz demektir. TUR ise durmak fiilinden “DUR” emridir. Sözde durmak, kararını sürdürmek, söz verip, fiil ile duruş ortaya koymak anlamına gelir. Bir uğurlama törenidir. Bir karar verme aşamasıdır. Ya SAYOKAN’dan ayrılıp hayatına devam eder ya da SAYOKAN’ ın içinde kalıp, ilerleyerek, SAYOKAN içinde kendi yeteneklerine uygun alanda hizmet vermeye karar verir.

Sabtur töreni siyah kuşak altı alplara yaptırılmaz. Sabtur töreninde alplar kuşaklarını önlerine koyar, 9 adım geri giderler. Sabtur törenini bir Aybar ve bir Baş Aybar yönetir.