Ana Sayfa

 KÖZGÜ ve SAVTUR

 Közgü veya gözgü, ayna demektir. Fiziki yapımızı görmemizi sağladığı gibi, manevi olarak kendimize bakmak, öz eleştiri yapmak için de bir aynaya gereksinim vardır. Bu ayna kendimizle yüzleşmemizi sağlar. Sayokan' daki söz konusu ayna bu aynadır.

 Gerek maddi gerekse manevi kişisel gelişmemizi bu aynaya bakarak görebilir, nerede durduğumuzu anlayabiliriz. Eksikliklerimizi ancak bu yolla tamamlayabiliriz.

 Bu aynaya iki türlü bakılır. Biri duygusal bir diğeri ise evrensel akılla. Duygusal bakıldığında ya eksiklerimizi görmezden geliriz veya eksiklerimiz için sebepler öne sürerek örtülemeye çalışırız. Bu sebepler mazeret olabilir veya bizden daha altta başkasının eksikleri üzerinden kendi eksiklerimizi örteme çabası olabilir.

 Evrensel akılla ile bakıldığında, başarıya ulaşmak için gereken tüm bilimsel, fiziksel, zihinsel hazırlıkların yapılıp yapılmadığına bakılır. Başarısızlıkta eksiklerimizi bu başlıklar altında ele alır, kendimizi düzeltiriz. Başarı varsa, daha başarılı olabilmek için hedefimizle ilgili farklı bilimsel yöntemlerden destek alırız. Sayokan alpı gevşememelidir.

 Bu iki bakış açısından duygusallık her zaman var olan bir haldir. Lakin evrensel akılla bakabilmek için öncelikle evrensel aklın ne olduğunu iyi bilmek gerekir. Sayokan aybarlarının alplarını bu doğrultuda yetiştirmesi gerekir. Alplar da aybarlarının bir anlamda közgüsüdür.

 Közgüde, 13 Geçit ve her bir geçitte geçilmesi gereken engeller vardır. sadece 13. geçit rızalaşma geçitidir.Geçitler sırasıyla şöyledir;
 1 - ŞUNYU GEÇİTİ.
 2 - ON-UYUL GEÇİTİ.
 3 - BİR-OY BİL GEÇİTİ.
 4 - AT-OY BİL GEÇİDİ.
 5 - TÜRÜK-BİL GEÇİTİ.
 6 - KUT-YAK ON GEÇİTİ.
 7 - HAZAR KAĞANLIĞI GEÇİTİ.
 8 - KARAHANLI GEÇİTİ.
 9 - SELÇUKLU GEÇİTİ.
 10-ALTINORDU GEÇİTİ.
 11-TİMUR GEÇİTİ.
 12-OSMANLI GEÇİTİ.
 13-TÜRKİSTAN GEÇİTİ (Rızalaşma geçiti).

 Türkistan geçitine gelen alpla geçitin görevlisi arasında bir rızalaşma yani mutabakat söz konusudur. Görevli alpa sonucun olumlu veya olumsuz olmasını kabul edip etmemesi sorulur. Yanıtı evrensel akılla verilirse zaten sonucu biliyordur ve kalben kabul ettiğini söyler.

 Eğer duygusal bir alpsa, sonuca edeben razı olsa da, başarısız tamamladığı közgüde başarılı olduğu inancını taşıyacak ve kendisini aklamak için çabalayacaktır. Başarılı olursa, kendisinin yeterli olduğunu düşünecek, övünç nedeni yapacak, zaten eksiklerini tamamlamak gibi de bir kaygısı olmayacaktır. Bu tür alplar közgüye bakarlar ama göremezler.

 SAVTUR
 Savtur, uğurlama, veda anlamına gelir. Nogay kapısında Toralplıktan, Tuyunluğa veya başka bir üst seviyeden daha yüksek seviyelere giderken, geride bıraktığı seviyeden ayrılmadır. Közgüyü başarıyla geçen alpların elde ettikleri seviyenin kuşaklarını kuşanma törenidir. Közgü faaliyeti sadece federasyon tarafından düzenlenir.

 Savturda alplar başka bir önemli karar daha verirler. Bu önemli karar tuyunluğa geçiştedir. Bu karar Sayokan'a devam etme veya bırakma kararıdır.