Ana Sayfa

 
 SAYOKAN ONGANI (LOGO-SEMBOL)

  Sayokan ongan (logo)nın oluşmasında tamgalar kullanılmıştır. Bu tamgalar OK ve ON tamgalarıdır. Bu tamgaları tanımak içinde kısaca bazı tarihi verilerden bahsetmek gerekir.

  M.Ö. 12 binlerde kendilerini OK olarak ifade eden Türklerin kullandıkları tamgalarından biri bu tamgadır. OK sözcüğüne yükledikleri anlam ise,"Ahirete geçme başarısı sağlayan, cennete gitmek için gerekli şartları yerine getiren, OĞUZ olan kavim." Bu tanım aynı zamanda OĞUZ sözcüğünün anlamıdır. Yani kendilerini bu tamgayla ifade etmişlerdir.

  Diğer bir Türk kavmi ise kendilerini ON olarak tanımlamış, hilale benzeyen bu tamgayı kullanmışlardır. ON türklerinin ise bu sözcük ve tamgaya yükledikleri anlam ise, "Evren, kozmos, gök vücutları dünyası. Kendilerinin kozmozdan geldiklerine inanan kavim." Daha anlaşılır bir anlatımla, hilalin üst ucu gök yüzünü alt ucu yer yüzünü ifade eder ve gökten yani Tanrı'dan yeryüzüne gelen kavim anlamındadır.

  Dikkat edilirse iki Türk kavminin kendilerini tanımlamaları inanç temellidir. Bu arada şunu da söyleyebiliriz ki HİLAL Türklere İslam ile değil M.Ö. 12 binlerde kullanılmaya başlanmıştır. Çünkü hilal güneşin eşidir. Bundan dolayı bu ikiliye KÜN-EKİ denir. KÜN güneş, EKİ ise eşi anlamındadır. KÜN-EKİ ikilisini, 1485 yılında Osmanlı sancağı olarak görürüz. Daha sonra osmanlı tuğrasının en üstünde görürüz ki, evlerimizde duvarları süsleyen bir tuğra olarak hala muhafaza ederiz. gerek güneş gerekse hilal İslam öncesi de ve sonrasında da Türk devletlerinin bayraklarında daima yer almıştır. Oysa bugün Arap ülkelerinin bayraklarında hilal veya güneş kullanılmamıştır. Tunus ve Cezayir ise bayraklarını Osmanlıya bakarak oluşturmuşlardır.

 Çok kısa bu tarihi bilgi ile Sayokan'ın onganının oluşumuna bakarsak;

  ON tamgası Sayokan' da 4 Bulungu (4 yön, taraf) ifade eder. ON tamgası ise 4 yöndeki hilali gösterir. Hilal ise ayak hareketlerini ifade eder. Yani sayokan' da bölgeler geçebilmek ayakların hilal tekniğini çizmesi ile mümkündür. Tarihi verileri kaynak alarak Sayokan'da yüklediğimiz anlam, DÜNYANIN 4 TARAFINDA, KENDİSİNİN ALLAH'TAN GELDİĞİNE İNANAN, OĞUZ OLMUŞ SAYOKAN ALPLARI". Bu mananın onganı ise aşağıdaki şekildedir.


4 hilalin 4 bölgeye yerleştirilmiş hali

  Türklerde, kuzeyin rengi siyah, güneyin rengi kızıl, doğunun rengi mavi ve batının rengi beyazdır. Bundan dolayı hilallerin rengi yönlerin rengini ifade eder. Ortada ki Börü ise Türkleri ifade eden tarihi hayvan sembolüdür. Sarı daire ise güneşi temsil eder.

 KÜN-EKİ ise Türk kılıç Sanatı-Yesüken'in, Sayokan Dünya Federasyonunun ve Dünya merkezinin onganlarında kullanılmaktadır.

 Ayrıca KÜN-EKİ, Sayokan içinde teknik olarak da kullanılmaktadır. Bu tekniğin adı TUĞ İRTİŞ' tir.

 NOT: Sayokan' da tüm tarihi veriler, kavramlar bütünü konusunda, Prof.Dr. merhum KAZIM MİRŞAN hocamızın bilimsel çalışmalarından kaynak olarak yararlanılmıştır. Kendisine Allah'tan rahmet diliyor, saygıyla anıyoruz.