template grand
Buz-At Börü Sayokan
Türkiye İl-Etirişliği

Buz-At Börü Sayokan, 18 Mart 1999 yılında "Yabgu" Nihat YİĞİT tarafından kurulmuştur. 2005 yılında kurduğu Sayokan Dünya Federasyonu tüzüğü hükümlerince de Türkiye İl-Etirişliği göreve başlamıştır. "İl-Etiriş", Halk kurucu, halk meydana getiren, demektir. "Yabgu" Nihat YİĞİT'in bu sözcüğü, "Temsilci, temsilcilik" sözcüğünün karşılığı olarak kullanmıştır. Bu sözcüğü tercih etmesinin nedeni, Ülke temsilcilikleri de, ülkelerinde Sayokan toplulukları meydana getirmekle görevlidirler. Bu onların görevlerinden biridir.Yani Sayokan halkları oluşturmak önemli yükümlülüklerinden biridir.

Sayokan Dünya Federasyonu
template grand

"İL-ETİRİŞ"

Tuna KOLBAŞI - TÜRKİYE

"BASUTÇI İL-ETİRİŞ"

Mustafa DOKGÖZ - TÜRKİYE

templatemo home icon 1
8. OLAĞAN GENEL KURUL TAMAMLANDI

Sayokan Dünya Federasyonu'nun 8. Olağan Genel Kurulu, tüm üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi. Kurullarda görev alan arkadaşlara başarılar dileriz. detaylı bilgilere, üstte bulunan Sayokan Dünya Federasyonu butonundan ulaşabilirsiniz.

templatemo home icon 2
2020-2021 KÖZGÜLERİ

Covid-19 salgını nedeniyle, 2020 ve 2021 yılları Közgü faaliyetleri gerçekleştirilememişti. Bu faaliyetler, 2023 yılı içinde planlanacaktır. Tüm alplık okullarının, alplarının listelerini şimdiden hazırlamaya başlamaları gerekir.Tabi bunun yanında da alpların közgüye hazırlanmaları gerekir.

templatemo home icon 3
TÜRÜK KORGAN

Buz-At Börü Sayokan ve Türk Kılıç Sanatı-Yesüken'in Dünya Merkezi olan TÜRÜK KORGAN'ın yapımı devam etmektedir. Gelinen son noktada kapalı eğitim alanının tüm kaba inşaatı bitmiş, içinin ince işleri kalmıştır. Kapalı eğitim alanının, kafeteryasının yakın zamanda hizmete açılması amaçlanmaktadır.

SAYOKAN DÜNYA FEDERASYONU

Sayokan'ın gerek ülkemizde gerekse uluslararası alanda tanınması, büyümesi ve gelişmesi kurumsallaşması ile mümkündür. Kurumsallaşamamış, şahısların omuzlarında yürüyen her hareketin ömrü şahsın ömrü kadar olur, önce zayıflar sonra da yok olur gider. Sayokan'ın kurumsallaşmasına çok önem veren "Yabgu" Nihat YİĞİT, Sayokan'ın kurumsal yapıya kavuşması için öncelikle fiziki dünya merkezinin yani, Türük Korgan'ın bitmesi için çabalamaktadır. Kişiler gelir geçer, ancak kurumsal yapılar daima ayakta kalır. Kurumun başına idealist yöneticiler gelirse, kurumun kıyamete kadar büyüyerek, gelişerek yaşaması mümkündür. Canlı örnekleri mevcuttur.

templatemo company
ÖZEL GÖREV

İl-Etirişler özel görevli kişilerdir. Ülkelerinde Sayokan'ın tanınması, büyümesi ve gelişmesi onların çaba ve çalışmalarıyla mümkündür. Sayokan'ın devletleriyle resmi bağlantılar kurmaları onların görevleridir. Ülkelerinde alplık okulu sayısının doğal olarak Sayokan alplarının çoğalmasını sağlamak da onların yükümlülükleri altındadır. Ülkelerindeki alplık okulları arasında koordinasyonu sağlamak, onların Sayokan Dünya Federasyonu ile ilişkilerini sürdürmek ve tüm bunları federasyonun ana tüzük hükümlerine göre ve adalet anlayışı ile sürdürmek en önemli görevleri içindedir.

templatemo award
BAŞARI

Sayokan'ın kurumsallaşması, federasyon yetkililerinin projelerle katma değerler üretmeleri, ülke İl-Etirişlerinin federasyonla uyumlu çalışması, alplık okullarının yetenekli ve başarılı alplar yetiştirmeleri. Tüm bu eylemlerin, çatışmadan, 3 günlük dünyanın şahsi çıkarlarına yenilmeden, evfrensel değerlerle ortak buluşma noktaları oluşturarak yaşam bulması, bizleri başarılar dolu sonuçlarla buluşturacaktır. Kurumun başarısı, bünyesinde bulunan tüm organik unsurların birbirleriyle uyumlu olması ile mümkündür. Bireysel başarılar ancak, o zaman değer kazanır. Çünkü başarı sözcüğünün tecelli etmesini sağlayacak olanakları kurum hazırlar, hazırlanan olanaklara okullar katılım sağlar, katılımların içinde bireysel filizlenmeler, başarı sözcüğünün karşılığını oluşturur. Başarıya değer atfedecek bir kurum varsa, başarı anlam kazanır.

templatemo mission
Copyright © Türk SaYokaN